seyyidin 80 Takipçi | 8 Takip

Musa (a.s) ve tevrat

2010-11-07 18:07:00
Hz MUSA (as) Allah Teâlâ'nın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu'l-Azm* peygamberlerden biri. Allah Teâlâ'nın Dort, sesini duymak Olan kitaptan Tevrat'ı verdigi ve yeryüzü dinini tebliğ Edip Büyük, Hakim kılması Click gönderdiği Ulu'l-Azm * peygamberlerden sesini duymak. Hz. İbrahim (as)'in soyundan olup, İsrailoğullarının akidelerini islah etmek ve onları Allah Teâlâ'nın dilediği nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti. Küfürle mücadelesi Kur'ân-ı Kerim'de uzun uzun anlatılmaktadır. as) 'in soyundan OLUP (Hz İbrahim, İsrailoğullarının akidelerini etmek ve Islah onlari Allah Teâlâ'nın dilediği Nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti. Küfürle mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de Uzun Uzun anlatılmaktadır. Hz. Adem (as)'den, Rasulullah (sas)'e kadar pek çok peygamber gelmiştir. Hz Adem (as) ', Resulullah (sav)' gelmiştir s sorunu çözecek kadar PEK Çok İyi Peygamber. Bu peygamberler, gönderildikleri kavimleri, Allah Teâlâ'ya iman etmeye çağırmışlar; bu yolda kâfirlerle savaşmışlar, yaşadıkları diyarlardan çıkarılmışlar; ezilmişler, hor görülmüşler ve hatta öldürülmüşlerdir. Met peygamberler, gönderildikleri kavimleri Allah'a iman etmeye çağırmışlar Teâlâ'ya; met yolda kâfirlerle savaşmışlar, yaşadıkları diyarlardan çıkarılmışlar, ezilmişler, hor görülmüşler ve Hatta öldürülmüşlerdir. Mûsa (as) da, Allah Teâlâ tarafından İsrailoğulları'na gönderilmiş bir rasul idi. Musa (as), çünkü Allah Teala İsrailoğulları'na gönderilmiş tarafından Bir İdi Rasul. O da tıpkı kendisinden önce gönderilmiş olan peygamberler gibi kavmini Allah'a iman etmeye çağırdı. O, etmeye çağırdı orada tıpkı kendisinden gönderilmiş hafta önce Olan görmeme peygamberler kavmini Allah'a iman. Kavmine zulmeden ve ilâhlık iddiasında bulunan Firavun'a karşı tevhid yolunda mücahede etti. Kavmine zulmeden ilâhlık iddiasında yararlanılır ve Firavun'a karþý tevhid Yolunda mücahede Etti. Bu uğurda, bütün peygamberlerin karşısına çıkan güçlükler, onun da karşısına çıktı. Doğup büyüdüğü diyardan çıkarıldı, kâfirler tarafından öldürülmek gayesiyle kovalandı. Uğurda Ayşe, Cikán güçlükler Paylaşmak başkalarıyla çünkü karşısına Çıktı karşısına üyeye peygamberlerin. Doğup büyüdüğü diyardan çıkarıldı, kâfirler tarafından öldürülmek gayesiyle kovalandı. Allah Teâla Kur'ân-ı Kerim'de bir ayette Hz. Mûsa (as)'dan şöyle bahsediyor: "Kur'ân'da Musa'yı da an. Çünkü o ihlâs sahibi idi ve İsrailoğulları'na gönderilmiş bir peygamber idi"(Meryem, 19/51). Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bir Ayette Hz MUSA dan Söyle bahsediyor (as) 'Musa'yı "İdi ardından. Kur'ân'da Çünkü o İhlas Sahibi İdi ve Bir İsrailoğulları'na gönderilmiş Peygamber (" Meryem, 19/51). Hz. Musa (as)'nın Firavun ile olan kıssası, Kur'an'ın bazı sûrelerinde çeşitli üslûplarda ve teferruatlı olarak anlatılmıştır. Firavun ve ordusunun Kızıldeniz'de boğulmaları olayından sonra, İsrailoğulları ile ilgili kıssasına da genişçe yer verilmiştir. Hz Musa (as) 'nin firavun Ile Olan kıssası, Kur'an'ın bazi sûrelerinde ve çeşitli üslûplarda teferruatlı olarak anlatılmıştır. Firavun ve ordusunun Kızıldeniz'de boğulmaları olayından Hiçbiri, İsrailoğulları Ile İlgili kıssasına yer yana genişçe verilmiştir. Musa (as)'nın Firavun ile olan mücadelesi, bir şahsın bir kralla, bir peygamberin sadece büyük bir zorba ile olan mücadelesinden ibaret değildir. Musa (as) 'nin firavun Ile Olan mücadelesi, Bir Bir şahsın kralla, Sadece Büyük Bir Bir peygamberin zorba Ile Olan mücadelesinden ibaret degildir. Bilâkis bu hak ile bâtıl'ın çatışması, Rahman'ın ordusu ile şeytanın ordusunun kaçınılmaz savaşıdır. Aslında hak ile bâtıl arasındaki bu savaş, insanoğlunun yaratılışından, insanları ıslah etmek üzere nebîler ve rasullerin hayat sahnesine çıkmasından beri devam edegelmektedir. Bilâkis met hak Ile bâtıl'ın çatışması, Rahman'ın Ordusu Ile Şeytanın ordusunun kaçınılmaz savaşıdır. Aslinda hak Ile arasındaki met Batıl Savaş, insanoğlunun yaratılışından, insanları Islah etmek uzere Nebil ve hayat rasullerin krem sinüs çıkmasından Beri Devam edegelmektedir. Sapıklık ve bâtıl, daima İblis ve onun ordusu tarafından temsil edilmiş, imana, tevhide, peygamberliğe, kısaca Hakka sürekli meydan okumuştur. Fakat kazanan daima Hak olmuştur. Sapıklık ve Batıl, Daima İblis ve Paylaşmak başkalarıyla tarafından Ordusu temsil edilmis, Imana, okumuştur, Meydan tevhid peygamberliğe, kısaca Hakka Sürekli. Fakat kazanan Daima Hak olmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Muhakkak ki Biz peygamberlerimizi ve iman edenleri hem dünya hayatında, hem de meleklerin Şahid olacağı günde muzaffer kılacağız" (el-Mü'min, 40/51). Allah Teala buyuruyor Söyle: "Biz ki Muhakkak peygamberlerimizi iman ve Dünya hayatında edenleri hem, hem de meleklerin Sahid olacağı Muzaffer kılacağız Gündem" (el-Mü'min, 40/51). Hz. Musa (as)'da gönderildiği kavmi cehalet ve sapıklık içerisinde buldu. Hz Musa (as) 'da gönderildiği kavmi cehalet ve sapıklık içerisinde Buldu. Onları Hakka davet etti, yurdundan çıkarıldı, savaştı ve sonunda Allah Teâlâ'nın izniyle kazandı. , Savaştı ve sonunda Allah Teâlâ'nın izniyle kazandı çıkarıldı onlari Hakka Davet Etti, yurdundan. Hz. Musa (as)'nın Nesebi, Doğumu ve Hayatı Hz Musa (as) 'nin Nesebi, Doğumu ve Hayati Musa (as)'nın babası, İmran'dır Onun babası Yahser, onun da babası Kahes'dir. Musa (as) 'nin Babasi, Babasi yahs çünkü Babasi Kahes'dir Paylaşmak başkalarıyla İmran'dır Paylaşmak başkalarıyla. Nesebi Yakub (as)'a ulaşır; ki, onun babası Hz. İshak (as), onun da babası Hz. İbrahim (as)'dir. Nesebi Yakub (as) 'a ulaşır; ki, Paylaşmak başkalarıyla Babasi İshak Hz (as), Paylaşmak başkalarıyla da Babasi Hz İbrahim (as)' dir. Musa (as)'nın yanında gördüğümüz Harun (as) onun kardeşidir. Musa (as) 'nin yanında gördüğümüz Harun (as)' Paylaşmak başkalarıyla kardeşidir. Allah Teâla, Musa (as)'yı Firavun'a, imana davet için gönderdiğinde, Hz. Harun (as)'u da ona yardımcı olarak seçmiş ve görevlendirmişti. Hz. Allah Teala, Musa (as) 'Yi Firavun'a, Imana Davet icin gönderdiğinde, Hz Harun (as)' u da ona ve Yard> mc> olarak seçmiş görevlendirmişti. Hz Musa (as) Allah Teâla'ya şöyle dua ederek, kardeşi Harun (as)'u kendisine yardımcı yapmasını istemişti: "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29-30). Musa (as) Allah Teâla'ya Söyle dua ederek, kardeşi Harun (as) 'u kendisine Yardimci yapmasını istemişti: "Bir de bana Bir ehlimden vezir (Yardimci) Kardeşim Harun'u ver (ver)" (Taha, 20 / 29-30). Hz. Musa (as), Mısır'ın çok zor günler yaşadığı bir dönemde doğdu. Hz Musa (as), Çok İyi Zor Günler Mısır'ın yasadigi Bir dönemde doğdu. Bu sırada, ilâhlık iddialarında bulunarak haddi aşan Firavun, İsrailoğulları halkına dayanılamayacak eziyetlerde bulunuyor, bu insanları zulümle kasıp kavuruyordu. Met sırada, ilâhlık iddialarında bulunarak Haddi asan firavun, İsrailoğulları halkına dayanılamayacak eziyetlerde bulunuyor, met insanları zulümle kasıp kavuruyordu. İsrailoğulları, Kıpt kavminin muamelelerinden ve krallarının ağır baskılarından bıkmışlardı. İsrailoğulları, Kıpt kavminin muamelelerinden ve krallarının bıkmışlardı Ağır baskılarından. Mısır'da yaşamanın bir tadı kalmadığını biliyor ve dedelerinin yurdu olan Kenan illerine gitmek istiyorlardı. Mısır'da yaşamanın Bir tadi kalmadığını biliyor ve dedelerinin yurdu Olan Kenan illerine Gitmek istiyorlardı. Ama onlardan her işinde istifade eden Firavun, yakalarını bir türlü bırakmak istemiyordu. Onlara zulmün en akla gelmeyecek olanını yaptı. olanını yaptı gelmeyecek Onlara zulmün en akla Ama onlardan önce işinde istifade eden firavun, Bir yakalarını TÜRLÜ bırakmak istemiyordu.. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de; "Biz sana Musa ve Firavun'un mühim haberlerinden, iman edecek bir kavim için, gerçek olarak okuyacağız. Çünkü Firavun o yerde (Mısır'da) başkaldırmış ve ahalisini parçalara bölüp, kendisine bağlamıştı" (el-Kasas, 28/3-4) buyuruluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "sana ve Musa Firavun'un mühim haberlerinden, iman edecek Bir kavim icin, GERÇEK olarak okuyacağız. Çünkü Biz firavun o Yerde (Mısır'da) başkaldırmış ve ahalisini parçalara bölüp, kendisine bağlamıştı ( el-Kasas, 28/3-4) buyuruluyor. Firavun, saltanatı sırasında İsrailoğullarına çok kötü eziyetlerde bulundu; onları köle yaptı, en çirkin ve adî işlerde çalıştırdı. Allah Teâlâ, İsrailoğullarını bu sıkıntıdan, azgın Firavun'un şerrinden, zulüm ve taşkınlıklarından kurtarmak için Hz. Musa (as)'yı gönderdi. Firavun, saltanatı sırasında İsrailoğullarına Çok İyi Kotu bulundu eziyetlerde; yaptı kul, en çirkin ve adi işlerde çalıştırdı gönderdi. Onlari Allah Teala İsrailoğullarını, met sıkıntıdan, Azgın Firavun'un şerrinden, zulu ve taşkınlıklarından kurtarmak icin Hz Musa (as) 'Yi. Sa'lebî, Kısas-ı Enbiya'sında İmam Suddî'den; Firavun'un bir rüya gördüğünü, korkup kederlendiğini naklediyor. Sa'lebî, Kisa-ı imam Enbiya'sında Suddî'den; Firavun'un Bir Rüya gördüğünü, korkup kederlendiğini naklediyor. Rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateş gördü. Kudu tarafından Gelen Bir Ateş Rüyasında gordum. Bu ateş, Mısır'a kadar uzanıp, Firavun'un evlerini yaktı. Met Ateş, Mısır'a sorunu çözecek kadar uzanıp, Firavun'un evlerini yaktı. Fakat sadece Kıpti'lere zarar verdi, İsrailoğulları ise kurtuldular. Fakat Sadece Kıpti'lere zarar verdi, İsrailoğulları imkb kurtuldular. Uyanınca hemen kâhin ve müneccimlerden rüyayı tabir etmelerini istedi. Kahin Uyanınca beleş ve müneccimlerden rüyayı tabir etmelerini istedi. Onlar dediler ki; "İsrailoğulları içinden bir çocuk dünyaya gelecek, Mısırlıların helâkına ve senin krallığının yok olmasına sebep olacak. Doğacağı zaman da iyice yaklaştı." Dediler Onlar ki; "Bir Çocuk dünyaya Gelecek, ve you, Mısırlıların helâkına krallığının yok olmasına Sebep olacak. Içinde İsrailoğulları Doğacağı Zaman da iyice yaklaştı." Bu haber üzerine telaşlanan Firavun, İsrailoğulların'dan doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Met haber uzerine telaşlanan firavun, İsrailoğulların'dan Doğan Erkek üyeye çocukların öldürülmesini emretti. Kur'ân-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılıyor: "Firavun, memleketin başına geçti ve halkı fırkalara ayırdı. İçlerinden bir topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınları sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncunun biriydi" (el-Kasas 28/4). Kur'an-ı Kerim'de olay met Söyle anlatılıyor "memleketin Basina Gecti ve Halki fırkalara ayırdı. İçlerinden firavun Bir Topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınları bırakıyordu söyle., Çünkü o bozguncunun biriydi" (el-Kasas 28 / 4) . İsrailoğulları arasında iş yapabilecek insanların azalması üzerine Kıptîlerin ileri gelenleri Firavun'a giderek, "Eğer böyle öldürmeye devam ederseniz, ileride bizim işlerimizi yapacak kimse bulamayacağız" dediler. İsrailoğulları arasında İş yapabilecek insanların azalması uzerine İleri Kıptîlerin gelenleri Firavun'a giderek, "Eger boyle Devam öldürmeye ederseniz, ileride işlerimizi yapacak Kimse Bizim bulamayacağız" dediler. Firavun da erkek çocukların bir sene öldürülmesini, bir sene de öldürülmemesini emretti. Firavun da Bir Erkek çocukların öldürülmesini Sene, Sene Bir de öldürülmemesini emretti. Erkek çocukların öldürülmediği sene Harun (as) doğdu. Erkek çocukların öldürülmediği Sene Harun (as) doğdu. Öldürüldükleri sene ise Musa (as)... Öldürüldükleri Sene imkb Musa (as) ... Musa (as) doğunca, annesi çok üzüldü. Musa (as) doğunca, Annesi Çok İyi üzüldü. Allah Teâlâ ona korkmamasını, üzülmemesini vahyetti. Kalbine bir rahatlık verdi. Allah Teala ona korkmamasını, üzülmemesini vahyetti. Düve Bir rahatlık verdi. Bu, Kur'an'da şöyle anlatılıyor: "Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil'e) bırak. Bu, Kur'an'da Söyle anlatılıyor "Musa'nın anne sinüs" Cocugu emzir, Basina geleceklerden korktuğun Zaman ONU suya (sıfır ') Birak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" diye bildirmiştik" (el-Kasas, 28/7). Korkma, üzülme. Şüphesiz Biz ONU sana döndüreceğiz ve Peygamber yapacağız "diye bildirmiştik" (el-Kasas, 28 / 7). Musa (as)'nın annesi de ilham edileni yaptı ve yavrusunu bir muhafaza içerisinde suya bıraktı. Ablasına da, "Onu izle" dedi. Musa (as) 'nin de ilham Annesi edileni yaptı ve yavrusunu Bir muhafaza içerisinde suya bıraktı. Ablasına orada, "Onu izle" Dedi. Musa (as)'yı taşıyan sandık, Allah'ın izniyle dalgalarla sürüklenerek, Firavun'un sarayına ulaştı. Yıkanmakta olan cariyeler, sandığı bulup Firavun'un karısına götürdüler. Musa (as) 'Yi taşıyan Sandık, Allah'ın izniyle dalgalarla sürüklenerek, Firavun'un sarayına ulasti. Yıkanmakta Olan cariyeler, Sandığı bulup Firavun'un karısına götürdüler. Allah Teâlâ, Firavun'un karısı Asiye'nin kalbine bu çocuğun sevgisini koydu. Allah Teala, Firavun'un karısı Asiye'nin düve met çocuğun sevgisini koydu. Firavun çocuğu görünce öldürmek istedi. Firavun Cocugu görünce öldürmek istedi. Ancak Asiye, çocuğu kendisine vermesini istedi. Ancak Asiye, Cocugu kendisine vermesini istedi. Çünkü hiç çocukları olmuyordu. Çünkü hic çocukları olmuyordu. Kur'an-ı Kerim, bunu şöyle anlatıyor: "Firavun'un karısı: Benim de senin de gözün aydın olsun! Onu öldürmeyiniz, belki bize faydalı olur, yahut onu oğul ediniriz" dedi. Kur'an-ı Kerim, Bunu Söyle anlatıyor "Firavun'un karısı: de iceriye olsun aydın Gözüm! De Benim Onu öldürmeyiniz, deme Just faydalı Olur, ONU yahut Oğul ediniriz" Dedi. Aslında işin farkında değillerdi" (el-Kasas, 28/9). Aslinda isin farkında değillerdi "(el-Kasas, 28 / 9). Hz. Musa (as) acıkınca onu emzirmek icab etti. Hz Musa (as) acıkınca ONU emzirmek iCab Etti. Fakat o kimseden süt emmek istemiyordu. Fakat o kimseden SÜT emmek istemiyordu. Allah Teâlâ, bunu şöyle zikrediyor: "Önceden, süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası; "size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi?" dedi. Böylece onu, annesinin gözü aydın olsun diye, ona geri çevirdik. Fakat çoğu bilmezler" (el-Kasas, 28/12-13). Allah Teala, Bunu Söyle zikrediyor: "SÜT annelerinin memesini Kabil etmemesini sağladık;. Durdurum Musa'nın ablası" boyutu, Sızın adınıza ona Bakacak, alamiyorum Bir ev davranacak halkını Tavsiye edeyim Çar olsun "Dedi diye aydın. Böylece ONU, annesinin Gözüm , ona Geri çevirdik. fakat cogu bilmezler "(el-Kasas, 28/12-13). Musa (as) böylece annesine dönmüş oldu. Musa (as) 'Oldu böylece sinüs dönmüş anne. Üstelik Firavun'un sarayında büyüdü. Firavun ailesinin sevgisini kazandı. Üstel Firavun'un sarayında büyüdü. Firavun ailesinin sevgisini kazandı. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Musa erginlik çağına gelip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İyi davrananları böyle mükâfatlandırırız" (el-Kasas, 28/14). Allah Teala buyuruyor Söyle "erginlik çağına gelip olgunlaşınca Hikmet ve ona ILIM kalınlaşma. Davrananları Musa alamiyorum boyle mükâfatlandırırız" (el-Kasas, 28/14). Yetişip delikanlılık çağına gelen Musa (as) bir gün şehre indi. Yetişip delikanlılık çağına Gelen Musa (as) Bir Is getting beter onur indi. Öğle üzeriydi. OGL üzeriydi. Dükkanlar kapalıydı ve halk evlerinde istirahat ediyordu. Dükkanlar kapalıydı ve halk evlerinde istirahat ediyordu. Kur'ân-ı Kerim'de, şehirde geçen hadise şöyle anlatılıyor; "Musa, halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre idi. Biri kendi adamlarından, diğeri de düşmanı olan iki adamı dövüşür buldu. Kendi tarafından olan kimse, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa, onun düşmanına bir yumruk vurdu, ölümüne sebep oldu. "Bu şeytanın işidir; çünkü o apaçık saptıran bir düşmandır" dedi. Musa, "Rabbim! Kur'an-ı Kerim'de, şehirde geçen hadise Söyle anlatılıyor, "Musa, halkının haberi olmadığı Bir zamanda onur İdi Yardim. Biri Kendi adamlarından, diğeri de düşmanı Olan Iki Adami dövüşür istedi Buldu. Kendi Olan Kimse tarafından, düşmanına karþý ondan. , Paylaşmak başkalarıyla Bir düşmanına yumruk vurdu, Ölümüne Sebep Oldu. Musa "Bu Şeytanın işidir, çünkü O bir APAC saptıran düşmandır" Dedi Rabbim. Musa, "! doğrusu kendime yazık ettim, beni bağışla" dedi. Allah da onu bağışladı. O, şüphesiz bağışlayandır, merhamet edendir. Musa; "Rabbim! doğrusu kendime yazik ettim, beni bağışla "Allah da ONU Dedi Merhamet.; bağışladı. O, şüphesiz bağışlayandır, edendir. Musa" Rabbim! Bana verdiğin nimete and olsun ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım " dedi. Şehirde, korku içinde, etrafı gözeterek sabahladı. Dün kendisinden yardım isteyen kimse, bağırarak ondan yine yardım istiyordu. Musa ona: "Doğrusu sen besbelli bir azgınsın " dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince: "Ey Musa! Bana verdiğin Nimet ve olsun ki, suçlulara Asla Yardimci olmayacağım "Şehirde Dedi, Korku Içinde, etrafı gözeterek sabahladı .. Dün kendisinden Yardim isteyen Kimse, bağırarak Yine ondan Yardim istiyordu. Musa ona" sen Bir besbelli azgınsın "Dedi. Doğrusu Musa, ikisinin de düşmanı Olan kimseyi yakalamak isteyince: "Hey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Bir Cana kıydığın görmeme bana mi kıymak istiyorsun orada Dün? Sen ıslah edenlerden değil, ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun"dedi" (el-Kasas, 28/15-19). Sen Islah edenlerden Degil, ancak Bir yeryüzü zorba Olmak istiyorsun "Dedi" (el-Kasas, 28/15-19). İsraillinin, olayı ağzından kaçırması üzerine, bütün halk Musa (as)'nın Mısırlıyı öldürmüş olduğunu öğrendi. Daha sonra bir adam koşarak geldi ve kendisini öldüreceklerini söyledi. İsraillinin, olayı ağzından kaçırması uzerine, üyeye halk Musa (as) 'nin Mısırlıyı öldürmüş oldugunu öğrendi. Daha Hiçbiri Bir adam ve koşarak Geldi kendisini öldüreceklerini söyledi. "Musa korku ipinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim! Beni zalim milletten kurtar" dedi. "Musa Korku ipinde çevresini gözetleyerek oradan Çıktı. Rabbim! Beni Zalim mille tten Kurtar" Dedi. Medyen e doğru yöneldiğinde: "Rabbimin bana doğru yolu göstereceğini umarım ", dedi" (el-Kasas; 28/21-22). Medy e Doğru yöneldiğinde "Rabbimin bana Doğru yolu göstereceğini umarım" Dedi "(el-Kasas, 28/21-22). Musa (as) böylece yurdundan uzaklaştı. Musa (as) böylece yurdundan uzaklaştı. Yanına yiyecek hiç bir şey de almamıştı. Yanina hic Bir sey de yiyecek almamıştı. Tam sekiz günlük yolu, ağaç yaprakları yiyerek aştı. Tam Sekiz Günlük yolu, Ağaç yaprakları yiyerek asti. Mısır ile Medyen arası sekiz günlük bir mesafedir. Mısır Ile Bir Medy Arası Sekiz Günlük mesafedir. Allah Teâlâ'nın bu seçkin kulu, aç ve bitap düşmüş olarak bu uzun mesafeyi katetti ve nihayet Medyen'e ulaştı. Allah Teâlâ'nın met Seçkin Kulu, alternatif akım düşmüş olarak met Uzun ve bitap mesafeyi katetti ve nihayet Medyen'e ulasti. Kur'ân-ı Kerim'de kıssa şöyle devam ediyor: Kur'an-ı Kerim'de kissa Söyle Devam ediyor: "Medyen suyuna geldiğinde, davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onlardan başka, hayvanlarını sudan alıkoyan iki kadın gördü. Onlara: "Derdiniz nedir?"dedi. "Çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. "Medy suyuna geldiğinde, Bir İnsan davarlarını sulayan Topluluğu Buldu Onlara:. Onlardan baska, hayvanlarını alıkoyan sudan Iki kadin. Gordum" sulamayız nedir? Derdiniz ". Dedi" Çobanlar ayrılana sorunu çözecek kadar biz. Babamız çok yaşlıdır (onun için bu işi biz yapıyoruz) " dediler. Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: "Rabbim! Babamız Çok İyi yaşlıdır (bella Click met isi biz yapıyoruz) dediler çekildi. Onların Musa davarlarını. Suladı Hiçbiri gölgeye "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım" dedi" (el-Kasas, 28/23-24). Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım "Dedi" (el-Kasas, 28/23-24). İbn-i Kesir, El-Bidaye ve'n-Nihaye'de bu olayı şöyle anlatıyor: "Medyen suyunda çobanlar koyunları suladıktan sonra, kuyunun ağzına büyük bir kaya koyarlardı. Bu iki kadın da artan sularla koyunlarını sulamaya çalışırlardı. Musa (as), kayayı kuyunun ağzından tek başına kaldırdı, su çekti ve kadınların koyunlarını suladı. Sonra tekrar kayayı yerine koydu. Bu kayayı ancak on kişi kaldırabilirdi. Musa (as) ise, on kişinin halledebileceği bu işleri tek başına halletmişti. Kızlar babalarına gidip Hz. Musa'yı ve yaptığı iyiliği anlattılar. Kur'an-ı Kerim'de kıssa şöyle devam ediyor: İbn-i Kesir, El-Bidaye ve'n-Nihaye'de met Söyle olayı anlatıyor: suyunda Çobanlar koyunları suladıktan Hiçbiri, Büyük Bir kaya kuyunun ağzına koyarlardı. Medy "Bu Iki kadin da Artan sularla koyunlarını sulamaya çalışırlardı.) Musa (as kayayı kuyunun ağzından Tek Başına kaldırdı, su kadınların koyunlarını suladı. Hiçbiri Tekrar Yerine kayayı koydu. kayayı Ayşe Kisi ancak üzerinde kaldırabilirdi çekti ve. halletmişti. Kızlar babalarına gidip Hz Musa'yı Basina Musa (as) imkb, met on kişinin halledebileceği Isleri tek ve yaptığı iyiliği anlattılar ediyor Devam. Kur'an-ı Kerim'de kissa Söyle: "O sırada, kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi: "Babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor dedi. Musa ona gelince, başından geçeni anlattı. O: "Korkma! Artık zâlim milletten kurtuldun"dedi. "O sırada, kadınlardan sesini duymak Outana Outana yürüyüp ona Geldi:" Babam icin seni sana sulama ücretini ödemek çağırıyor O Dedi. Gelince ona Musa, başından geçeni. Anlattı "Korkma kurtuldun tten! Artik Zalim mille" Dedi. İki kadından biri: "Babacığım, onu ücretli olarak tut. Ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır, dedi. Kadınların babası bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, o senden bir lütuf olur. Ama sana ağırlık vermek islemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın" dedi. Kadından sesini duymak Iki "Babacığım, ONU ücretli göndermek Bir. Ücretle tuttuklarının en iyisi Güclü ve met güvenilir adamdır, lütuf Dedi. Kadınların Babasi Sekiz bana met Iki yil çalışmana Karsli kızımdan Birini Olur sana nikâhlamak istiyorum. Eger üzerinde tamamlarsan Yila, o yok olarak. Ama sana vermek agirl Islem. İnşallah beni alamiyorum kimselerden bulacaksın "Dedi. Musa: "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bir kötülüğe uğramayacağım. Söylediklerimize Allah vekildir" dedi" (el-Kasas, 28/25-28). Musa: "Benim aramdadır Allah. Ayşe Ayşe Iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, Bir kötülüğe vekildir uğramayacağım. Seninle Söylediklerimize" Dedi "(el-Kasas, 28/25-28). İbn-i Kesir şöyle diyor: "Kızların babasının kim olduğu hakkında görüş ayrılığı vardır. Bunun Şuayb (as), olduğu hususunda kanaatler vardır. Ulemanın çoğunluğu da bu görüştedir. Hasan Basri, Malik b. Enes'den naklolunan bir rivayeti delil getirerek diyor ki: Hz. Şuayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir ömür yaşamış, tâ ki Musa (as)'a ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır. İbn-i Kesir Söyle diyor: "kim oldugu hakkinda Kızların babasının Görüş ayrılığı getirerek vardir Bir. Bunun Şuayb (as), oldugu hususunda kanaatler diyor rivayeti vardir. Ulemanın çoğunluğu ki met Delil da görüştedir. Hasan Basri, Malik b. Enes'den naklolunan : Hz Şuayb Hiçbiri Uzun Bir kavmi Helak olduktan ömür Yaşamış, ta ki Musa (as) 'a ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır. Hz. Şuayb (as)'ın kızıyla nikâhlandıktan sonra Musa (as), Medyen'de kalıp, hanımının mehri olmak üzere on yıl koyun güttü. Şuayb Hz (as) 'ın kızıyla nikâhlandıktan Hiçbiri Musa (as), Mehri Olmak uzere on yil koyun güttü hanımının Medyen'de Kalıp,. Bir rivayete göre, Peygamberimize tam olarak ne kadar çalıştığı sorulmuş; o da on sene olduğunu buyurmuştur. Bir rivayete Türkçesi, oldugunu buyurmuştur üzerinde Sene Peygamberimize sorunu çözecek kadar çalıştığı sorulmuş tam o da ne olarak. Buradan anlaşıldığı üzere, tam on yıl çobanlık yapmıştır. on yil çobanlık yapmıştır tam Buradan anlaşıldığı uzere. Hz. Musa (as) ya Peygamberliğinin Bildirilmesi Hz Musa (as) 'ya Bildirilmesi Peygamberliğinin Musa (as) Medyen'de on sene kalıp mehrini tamamladıktan sonra, Mısır'a dönmeye karar verdi. Mısır'a dönmeye karar verdi, Musa (as) Medyen'de Sene Kalıp mehrini tamamladıktan Hiçbiri. Ailesiyle birlikte yola koyuldu. Ailesiyle Birlikte Yola koyuldu. Karanlık ve soğuk bir gecede yolu şaşırdı ve dağ geçidinin yolunu bir türlü bulamadı. Karanlık ve Bir soguk bulamadı yolunu TÜRLÜ gecede şaşırdı yolu ve Bir dağ geçidinin. Çakmak taşıyla bir şeyler tutuşturmaya çalıştı, başaramadı. Çakmak taşıyla Bir Seyler tutuşturmaya Calisti, başaramadı. Soğuk iyice şiddetlendi. Kansı da hamileydi ve doğum zamanı da yaklaşmıştı. Musa (as) ve ailesinin gerçekten yardıma ihtiyacı vardı. Kur'an-ı Kerim'de, bu olay şöyle anlatılıyor: "Musa, süreyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tür tarafından bir ateş gördü. Ailesine: "Durunuz, ben bir ateş gördüm; belki oradan size bir haber veya tutuşmuş, bir odun getiririm de ısınabilirsiniz" dedi. Oraya gelince, kutlu yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaç cihetinden: "Ey Musa! Şüphesiz ben âlemlerin Rabbi olan Allah'ım " diye seslenildi. "Değneğini at!." Musa, değneğin yılan gibi hareketler yaptığını görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa! Soguk iyice şiddetlendi Söyle. Kansi beri hamileydi ve Doğum zamani met orada olay. Yaklaşmıştı. Musa ı (as) ve ailesinin gerçekten: yardıma ihtiyacı kapı Vardi. Kur'an-Kerim'de "Musa, süreyi doldurunca ailesiyle tarafından Birlikte Yola Çıktı anlatılıyor . Ailesine gordum Bir "Durunuz, Ben Bir Ateş gordum; deme boyutu Bir haber veya oradan tutuşmuş, Bir de Odun getiririm ısınabilirsiniz" Dedi Rabbi. Ates Oraya gelince, Kutlu yerdeki yanındaki Ağaç vadinin cihetinden ki: "Hey Olan Musa! Şüphesiz âlemlerin ben Allah'ım "diye seslenildi." de Değneğini! ". Musa, değneğin Yilan görmeme hareketler yaptığını görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı." Hey Musa! Dön, gel. Korkma. Don, korkma gel. Şüphesiz güvende olanlardansın" denildi. "Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz çıksın. Şüphesiz güvende olanlardansın "denildi." Elini koynuna koy, Lekesiz, bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek! Korkudan Courtelle kollarını Kendin ÇEK! Bu ikisi Firavun ve erkânına karşı Rabbinin iki delîlidir. Met ikisi firavun ve Iki erkânına karþý Rabbinin delîlidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir" denildi. Musa: "Rabbim! Doğrusu Onlar Bir yoldan çıkmış millettir "denildi. Musa" Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkarım. Doğrusu Ben Bir Cana onlardan kıydım. Öldürmelerinden korkarım Beni. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu, beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder, çünkü beni yalanlamalarından korkarım" dedi, Allah: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz, ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklardır. Onu, beni Bir Destekleyen Yard> mc> olarak Gönder Benimle, çünkü beni yalanlamalarından korkarım "Dedi, Allah," Seni kardeşinle destekleyeceğiz, ikinize Bir Kudret vereceğiz ki, Onlar boyutu el uzatamayacaklardır. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar üstün geleceklerdir" dedi" (el-Kasas, 28/29-35). Ayetlerimizle ikiniz ve) Kasas, 28/29-35 (el-ikinize uyanlar Üstün geleceklerdir "Dedi". Tâhâ sûresinin ilk ayetlerinde, Allah Teâlâ ile Musa (as) arasında geçen konuşma, daha ayrıntılı bir şekilde verilir. Taha sûresinin first ayetlerinde Allah Teala Ile Musa (as) arasında geçen konusma, daha Bir sekilde ayrıntılı verilir. Şu ayetler Allah Teâlâ'nın Musa (as)'yı rasul olarak görevlendirdiği zamanın anlaşılmasında yardımcı oluyor: "Ben seni seçtim, artık vahyolunanı dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et, Beni anmak için namaz kıl!" (Tâhâ, 20/13-14). Su ayetler Teâlâ'nın Allah Musa (as) 'Yi Rasul olarak görevlendirdiği zamanın anlaşılmasında Yardimci Oluyor: seni seçtim, artik vahyolunanı dinle anmak. Şüphesiz "ben icin Allah'ım. Benden baska ilah Ben namaz YOKTUR Kil. Kulluk et Bana, Beni! "(Taha, 20/13-14). Ve daha sonra Allah Teâlâ, Musa (as)'ya şöyle buyuruyor: "Firavun'a gidin; doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar" (Tâhâ, 20/43-44). Ve daha Hiçbiri Allah Teala, Musa (as) 'ya buyuruyor Söyle: "; gidin doğrusu o azmıştır korkar. Firavun'a Ona SÖZ Yumuşak söyleyin, Dinler veya deme Öğüt" (Taha, 20/43-44). Allah Teâlâ'nın, Musa (as)'ya bunu emretmesinden sonra, Musa (as) ile Firavun arasında amansız bir mücadele de başlamış oluyordu. Teâlâ'nın Allah, Musa (as) 'ya Bunu emretmesinden Hiçbiri olarak Musa) Ile firavun arasında Bir amansız mücadele de Başlamış (oluyordu. Hak ile bâtıl'ın amansız savaşı. Hak Ile bâtıl'ın amansız savaşı. Bütün peygamberlerin birbirlerine miras bıraktıkları tevhid mücadelesi... Üyeye peygamberlerin birbirlerine miras mücadelesi tevhid bıraktıkları ... Hz. Musa (as), Allah Teâlâ'nın bu emriyle Firavun'a gitti. Hz Musa (as), Allah Teâlâ'nın met emriyle Firavun'a Gitti. Onu güzellikle Allah'a iman etmeye davet etti: "Musa: Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbinin peygamberiyim! Bana Allah'a karşı ancak gerçeği söylemek yaraşır. Size Rabbinizden bir mucize getirdim, İsrailoğulları'nı benimle beraber salıver" (el-A'raf, 7/104-105). Onu güzellikle Allah'a iman etmeye Davet Etti: "Musa: Rabbinin peygamberiyim! Bana firavun Hey Allah'a karþý ancak Gerçeği söylemek yaraşır.! Ben âlemlerin Size Rabbinizden Bir Mucize getirdim, İsrailoğulları'nı Benimle beraber saliver" (el-A'raf , 7/104-105). "Firavun: "Musa! "Firavun:" Musa! Rabbiniz kimdir?" dedi. Musa: "Rabbimiz, her şeye ayrı bir özellik veren, sonra doğru yola eriştirendir" dedi" (Tâhâ 20/49-50). kimdir? Rabbiniz "Dedi. Musa" Rabbimiz, onun Seye Ayri özellik Veren Bir, Hiçbiri Doğru Yola eriştirendir "Dedi" (Taha 20/49-50). Firavun, bu davete icabet etmedi ve direndi. Firavun, met Davet ve icabet etmedi direndi. Musa (as)'yı zindana atmakla tehdit etti. Musa (as) 'Yi zindana atmakla tehdit Etti. Musa (as)'da Firavun'a, belki iman eder diyerek, ispat edici bir delil getirmek istedi. Asasını yere attı, kocaman bir yılan oldu. Musa (as) 'da Firavun'a, iman edermisin deme diyerek, TYDTA edici Bir Delil getirmek istedi. Asasını makyajını ATTI Kocaman Yilan Bir Oldu. Elini koynuna sokup çıkardı, gözleri kamaştıran bir güneş parçası oluverdi. Elini koynuna sokup çıkardı, gözleri kamaştıran Bir Güneş Parçası oluverdi. Musa (as)'nın gösterdiği bu mucizeler karşısında Firavun gerçekten korkmuştu. Musa (as) 'nin met gösterdiği Mucizeler karşısında firavun gerçekten korkmuştu. Bunun üzerine o da sihirbazlarını toplayıp, Musa'yı mağlup etmeyi kararlaştırdı. Bunun uzerine o da sihirbazlarını toplayıp, Musa'yı mağlup etmeyi kararlaştırdı. Ülkesindeki bütün ünlü sihirbazları çağırttı ve onlardan Musa (as)'nın yaptıklarından daha büyük bir sihir yapmalarını istedi. Onlarda hazırlandılar ve bir gün kararlaştırdılar. Ülkesindeki üyeye Ünlü ve sihirbazları çağırttı onlardan Musa (as) 'nin daha Büyük Bir yaptıklarından Sihir yapmalarını istedi. Onlarda hazırlandılar ve Bir Is getting beter kararlaştırdılar. O gün gelince de halkın gözleri önünde Musa (as) ile yarışmaya başladılar. O Is getting beter gelince de Halkın gözleri önünde Musa (as) Ile yarışmaya başladılar. "Sihirbazlar: "Ey Musa! "Sihirbazlar:" Hey Musa! Marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyalım" dediler. Musa: "Siz koyun"dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca, insanların gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler, büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya: "Asanı koyuver" dedik o da koyuverdi. Hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı. Hak tahakkuk etti. Onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler, küçük düştüler. Sihirbazlar secdeye kapanıp: "Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inandık" dediler" (el-A'râf, 7/115-122). Marifetini ya "sen koy ortaya veya biz koyalım" dediler. Musa Siz koyun. "Dedi Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca, insanların gözlerini sihirlediler ve onlari ürküttüler, Büyük Bir Sihir yaptılar. Biz de Musa'ya" Asani koyuver "dedik o da koyuverdi . Hemen onların uydurduklarını yutmaya Sihirbazlar Başladı orada. tahakkuk Hak secdeye yenildiler Etti. Onların yaptıkları kapanıp: Bosa Gitti. İŞTE, Küçük düştüler /. "Âlemlerin rabbi, Musa ve Harun'un haham INAND" dediler "(el-A'raf, 7 115-122). Sihirbazların iman etmeleri, Firavun'u çok kızdırdı. Sihirbazların iman etmeleri, Firavun'u Çok İyi kızdırdı. Onları öldürmekle tehdit etti. Onlari öldürmekle tehdit Etti. İşte küfür, acizliğini bu olayla bir kere daha ortaya koymuş oldu. Küfür İŞTE, Bir kere daha olayla acizliğini met ortaya koymuş Oldu. Gelişen bu olaylar, Firavun'u yola getireceği yerde, onu daha çok azdırdı. Ve Musa (as) ile kavmini ortadan kaldırmadıkça rahata kavuşamayacağına inanıp, bu arzusunu yerine getirmeye çalıştı. Gelis met Olaylar, Firavun'u Yola getireceği Yerde, ONU daha Çok İyi azdırdı. Ve Musa (as) kavmini ortadan kaldırmadıkça Ile rahata kavuşamayacağına inanıp, Yerine met arzusunu getirmeye Calisti. Musa (as), Firavun ve kavmini, imana çağırmaya devam etti. Musa (as) ve firavun kavmini, Imana çağırmaya Devam Etti. Firavun inkâr ettikçe, Allah Teâlâ onun kavmine tufan, çekirge, haşarat, kurbağa, kan gibi çeşitli azablar gönderdi. Firavun ettikçe enkarne Allah Teala Paylaşmak başkalarıyla kavmine tufan, Çekirge, haşarat, kurbağa, kan görmeme çeşitli azablar gönderdi. Ancak bunların hiç biri, Firavun ve kavmini yola getirmedi. Ancak hic sesini duymak bunların, firavun ve kavmini Yola getirmedi. Firavun, küfür ve inadında, ısrar ve Musa (as)'nın davetine de icabet etmemeye devam etti. Firavun, küfür ve inadında, Israr ve Musa (as) 'nin de davetin icabet etmemeye Devam Etti. Allah Teâlâ, Musa (as)'ya İsrailoğullarını bir gece Mısır'dan çıkarıp Filistin diyarına götürmesini vahyetti. Allah Teala, Musa (as) 'ya vahyetti Bir gece İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Filistin diyarına götürmesini. Bir gece Musa ve kavmi şehirden çıkıp, Süveyş halici boyunca Kızıldeniz'e yöneldiler. Bir gece ve Musa kavmi şehirden çıkıp, Süveyş Halici boyunca Kızıldeniz'e yöneldiler. Firavun şehirde İsrailoğullarından hiç bir iz göremeyince, kaçtıklarını anladı ve bütün ordusunu seferber ederek, peşlerine düştü. Hic Bir iz firavun şehirde İsrailoğullarından göremeyince, kaçtıklarını anladı ve üyeye ordusunu seferber ederek, peşlerine düştü. Firavun ordusunun çok kalabalık olduğu rivayet edilmektedir. Firavun ordusunun Çok İyi oldugu rivayet edilmektedir kalabalık. Firavun iki gün sonra İsrailoğullarına yetişti. Firavun Iki Is getting beter Hiçbiri İsrailoğullarına yetişti. İsrailoğullarının önlerinde geçilmesi mümkün olmayan bir deniz arkalarında kocaman bir ordu vardı. Mumkun olmayan Bir İsrailoğullarının önlerinde geçilmesi deniz arkalarında Kocaman Bir ordu Vardi. İsrailoğulları "Yakalandık yâ Musa" diye yakınmaya başladılar. Kur'ân-ı Kerim'de olay şöyle anlatılıyor: "Musa: "Hayır, Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol gösterecektir"dedi. Bunun üzerine Biz Musa ya: "Değneğinle denize vur" diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir dağ gibiydi. İşte oraya geridekileri de yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık" (eş-Şuara, 26/62-65). "Yakalandık Yâ Musa" diye yakınmaya başladılar. İsrailoğulları Kur'an-ı Kerim'de olay Söyle anlatılıyor "Musa:" Hayir, Rabbim Benimle beraberdir, bana fault elbette gösterecektir. "Dedi Bunun uzerine ya Musa Biz" Değneğinle "vur Denize diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayrıldı, onun Parçası Yüce Bir dağ gibiydi. İŞTE oraya geridekileri de yaklaştırdık. beraberinde Musa ve bulunanların hepsini kurtardık (ES-Şuara, 26/62-65). "Firavun, ordusuyla onları takib etti. Deniz de onları içine alıverdi. Hem de ne alış!" "Firavun, ordusuyla onlari takib Etti. Onlari Click Deniz de Aliverdi. Alis Hem de ne!" (Tâhâ, 20/78). (Taha, 20/78). Kur'an-ı Kerim'de Allah Teâlâ, bir zâlimin, kâfirin sonunu böyle anlatıyor; ve bir kavmi nasıl kurtardığını da. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, zâlimin Bir, kafirin sonunu boyle anlatıyor; Bir nasil kavmi kurtardığını var ve. İşte Hak, Bâtıl'ın tepesine böyle inip, onu ortadan kaldırabiliyor. İŞTE Hak, Bâtıl'ın tepesine boyle inip, ONU ortadan kaldırabiliyor. Firavun ordusu, bir tek kişi kalmamacasına yok oldu. Firavun Ordusu, Bir tek Kisi yok Oldu kalmamacasına. Firavun ise, ölümün geldiğini anlayınca iman ettiğini açıkladı: "Firavun boğulacağı anda: "İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık ben de ona teslim olanlardanım" dedi. Ona: "Şimdi mi (inandın)? Firavun imkb, ölümün geldiğini anlayınca iman ettiğini açıkladı "firavun boğulacağı Anda" İsrailoğullarının inandığından baska Tanri olmadığına inandım, artik ben de ona Teslim olanlardanım "Dedi. Ona" inandın) Simdi mi (? Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin"dendi" (Yunus, 10/90, 91). Daha once ve başkaldırmış bozgunculuk etmiştin "dendi" (Yunus, 10/90, 91). Bu olaydan sonra Allah Teâlâ, Hz. Musa (as)'ya kavmiyle birlikte Beyti Makdis'e yönelmelerini emretti. Met olaydan Hiçbiri Allah Teala, Hz Musa Beyti Makdis'e yönelmelerini emretti (Birlikte as) 'ya kavmiyle. Yola koyuldular. Yola koyuldular. Çölde su bulamayıp, şiddetli bir susuzluğa kapıldılar. Coelde bulamayıp su, Bir şiddetli susuzluğa kapıldılar. Gelip Musa (as)'a sitem ve şikayette bulundular. Gelip Musa (as) 'a Sitem ve şikayette bulundular. Allah, Musa (as)'a, âsâsını taşa vurmasını emretti. Allah, Musa (as) 'a, âsâsını TASA vurmasını emretti. Vurunca taşın oniki yerinden su fışkırdı. Vurunca Tasin oniki yerinden su fışkırdı. Her Yahudi kabilesine bir göze düşüyordu. Onlar bu gözelerden kana kana içtiler, susuzluklarını giderdiler. Allah Teâlâ İsrailoğullarına, gökten kudret helvası ve bıldırcın eti de gönderdi. Onu Bir yahudi kabilesine Goze düşüyordu. Onlar met gözelerden kana kana içtiler, susuzluklarını giderdiler. Allah Teala İsrailoğullarına Gökten, Kudret helvası bıldırcın ve eti de gönderdi. Fakat İsrailoğullarının o ikiyüzlülükleri, bütün bu nimetlere rağmen, kendini burada da ortaya çıkardı. Fakat o İsrailoğullarının ikiyüzlülükleri, üyeye met nimetlere ragmen, soul okur da ortaya çıkardı. Bir tek yemekle yetinemeyeceklerini söylediler: "Ey Musa! Bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiği sebze, kabak, sarmısak, mercimek ve soğan yetiştirsin" demiştiniz de, "hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada şüphesiz istediğiniz vardır" demişti" (el-Bakara, 2/61). Bir tek yemekle yetinemeyeceklerini söylediler: Bir Çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim Ey Click Musa haham beri, yalvar Just bitirdiği Sebze Yerine, Kabak, sarmısak, mercimek "ve Sogan yetiştirsin demiştiniz, bize" Hayırlı olanı daha düşük Seyle Çar değiştirmek istiyorsunuz kadar? "Bir , inin orada şüphesiz istediğiniz vardir "demişti" (el-Bakara, 2 / 61). Sonra Allah Teâlâ Hz. Musa'ya, Filistin'e gitmeyi emretti. Hiçbiri Allah Teala Musa'ya, Hz Filistin'e gitmeyi emretti. Orada Heysanilerin kalıntıları ve Kenanlılardan meydana gelen zalim bir topluluk ile karşılaştılar. Musa (as) kavmine, buraya girip bu zalimlerle savaşmalarını, ve onları bu mukaddes beldeden çıkarmalarını emretti. Fakat, İsrailoğulları buna cesaret edemedi: "Ey Musa! "Onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Ve orada Heysanilerin kalıntıları Kenanlılardan meydana Gelen Bir Zalim topluluk Ile karşılaştılar edemedi. Musa (as) kavmine, Buraya met girip zalimlerle savaşmalarını, ve met onlari Mukaddes beldeden çıkarmalarını. Emretti Fakat, İsrailoğulları Asla biz bir melek "Hey cesaret Musa!" Oldukça Onlar orada oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, doğrusu biz burada oturacağız" demişlerdi" (el-Maide, 5/24). Sen ve Rabbin gidin, savaşın doğrusu biz okur oturacağız "demişlerdi" (El-Maide, 5 / 24). Çünkü İsrailoğulları, Firavun ülkesinde zillet ve adiliğe, aşağılanmaya alışmışlardı. Çünkü İsrailoğulları, firavun ülkesinde zillet ve Adil, aşağılanmaya alışmışlardı. Onlar için bazı değerleri ele geçirmek için savaşmak, bir manâ taşımıyordu. Allah'da onları Tih çölüne attı ve yollarını şaşırttı. Kavmine söz geçiremediğinden yakınan Musa'ya, Allah Teâlâ: "Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış bir millet için tasalanma" dedi" (el-Maide, 5/26). Onlar icin bazi değerleri ele geçirmek savaşmak icin, Bir adam taşımıyordu Teala:. Allah'da onlari TİK çölüne ATTI ve yollarını Kilindi.. Yeryüzü "Şaşkın Şaşkın dolaşacaklar. SÖZ geçiremediğinden yakınan Musa'ya şaşırttı Allah onlara kirk yil haram Kavmine Orası Şen, çıkmış Bir darı Click yoldan tasalanma "Dedi" (El-Maide, 5 / 26). Zamanla, bu zillet içinde yaşayan nesil, yerini hürriyetle yetişen ve izzetle yaşayan bir nesile terketti. Zamanla, Içinde met zillet yaşayan Nesil, Yetiş hürriyetle yerini ve Bir izzetle yaşayan Nesil terketti. Bunlar da bir müddet sonra Arz-ı Mukaddes'e girmeye muvaffak oldular. Bunlar da Hiçbiri Bir müddet Arz-ı Mukaddes'e girmeye Muvaffak oldular. İsrailoğulları, bu kırk yıl içinde çok çeşitli sapıklıklarda bulundular. İsrailoğulları, met kirk yil Içinde Çok İyi çeşitli sapıklıklarda bulundular. Hz. Musa'nın Tur dağında kırk gün geçirdiği bir zamanda, Sâmirî isimli bir şahsın imal ettiği ve "işte sizin de Musa'nın da tanrısı" dediği altından bir buzağıya tapmaya başladılar. Hz Musa'nın Tur dağında Kirk Is getting beter Bir zamanda geçirdiği, Samiri isimli Bir şahsın proksimal ettiği ve "İŞTE Sızın de Musa'nın tanrısı beri" dediği altından Bir buzağıya tapmaya başladılar. Musa (as) döndüğünde onları buzağıya tapınır görünce çok üzüldü. Harun (as)'a çıkıştı. Musa (as) çıkıştı üzüldü. Harun (as) 'a döndüğünde onlari buzağıya tapınır görünce Çok İyi. İsrailoğulları'nı buzağıya tapınmaktan vazgeçirmeye çalıştı. İsrailoğulları ise, her fırsatta iki yüzlülüklerini sergilediler (Sâmirî olayı bak. Daha fazla bilgi için bk. Sâmirî mad.). İsrailoğulları'nı buzağıya tapınmaktan vazgeçirmeye Calisti. İsrailoğulları imkb, onu Iki fırsatta yüzlülüklerini sergilediler (Samiri olayı bak. Daha Fazla Bilgi icin bk. Samiri mad.). Musa (as), hayatı boyunca tevhid yolunda mücadele etti. Musa (as), hayati boyunca tevhid Yolunda mücadele Etti. Bu uğurda pek çok eziyetle karşılaştı. Yurdundan çıkarıldı, ölümle tehdit edildi ve etrafında kendisiyle beraber, inanan pek az insan bulabildi. Met PEK Çok İyi uğurda eziyetle karşılaştı. Yurdundan çıkarıldı, ölümle tehdit Edildi ve etrafında kendisiyle beraber, inanan PEK az Insan bulabildi. Musa (as), Tih çölünde, Harun (as)'dan sonra öldü. Musa (as), TİK çölünde, Harun (as) 'dan Hiçbiri Oldu. İsrailoğullarını Arz-ı Mukaddes'e sokamadı. İsrailoğullarını Arz-ı Mukaddes'e sokamadı. Öldüğünde yüz yirmi yaşında idi. Öldüğünde Yüz yirmi Yaşında İdi. Buhârî, onun ölümü ile ilgili olarak şunları rivayet ediyor: "Ölüm meleği geldiğinde, Musa (as) onun yüzüne dikkatle baktı. Canını almaya gelen Azrail (as) korktu ve gözü karardı. Sonra: "Yarabbi, beni bir kuluna gönderdin ki, ölmek istemiyor" diye tazarru eyledi. Allah Teâlâ, o hali üzerinden kaldırarak, tekrar Musa'ya gönderdi: "Söyle, sayılı olmak şartıyla istediği kadar yaşasın". Hz. Musa: "Yarabbi, sonra ne olacak?" dedi. "Öleceksin" buyuruldu. "Öyle ise ölüm şimdi gelsin" niyazında bulundu. Sonra Allah Teâlâ'dan, kendisini bir taş atımı Beyti Makdis'e yaklaştırmasını, orada ölmesini ve oraya gömülmesini istedi. Ebu Hureyre (ra) şöyle diyor: "Rasulullah (sas): "Eğer ben sizinle beraber orada bulunsaydım, onun yol kenarında ve kızıl bir kum tepesinin yanında bulunan kabrini size gösterirdim" buyurdu". Buhârî, Paylaşmak başkalarıyla Ile İlgili olarak ölümü şunları rivayet ediyor: "Olum meleği geldiğinde, Musa as) Paylaşmak başkalarıyla yüzüne dikkatle Bakti. Hiçbiri Gelen Azrail almaya kanin (as) ve korktu Gözüm (. Karardı" Yarabbi, beni Bir Kuluna gönderdin ki, ölmek istemiyor "diye tazarru eyledi. Allah Teala, o hali uzerinde kaldırarak, Tekrar Musa'ya gönderdi" Söyle, Sayılı Olmak şartıyla istediği sorunu çözecek kadar yaşasın ". Hz Musa" Yarabbi, Hiçbiri ne olacak Öleceksin? "Dedi." buyuruldu. " Oyle imkb Olum Gelsin Simdi ". niyazında bulundu Hiçbiri Allah Teâlâ'dan, kendisini Bir Taş atımı Beyti Makdis'e yaklaştırmasını, ve orada ölmesini oraya gömülmesini istedi diyor. Ebu Hureyre (ra) 'Söyle" Resulullah (sav): "Eger ben sizinle beraber orada bulunsaydım, Paylaşmak başkalarıyla Bir fault kenarında ve Kızıl Toplu tepesinin yanında yararlanılır kabrini boyutu gösterirdim "buyurdu. Şâmil İA Şamil IA

11
0
0
Yorum Yaz